کارشناس دیتا آنالیست

توضیحات موقعیت شغلی

- تهیه گزارشات دوره ای مدیریتی

- پایش وکنترل فرایند های اجرایی ( Monitoring & control)

این موقعیت شغلی جهت همکاری در واحد بازرگانی خارجی می باشد

نیازمندی های موقعیت شغلی

- توانایی جمع آوری ، پاکسازی، پردازش و تجزیه و تحلیل آماری داده ها

-مسلط به ابزار تحلیل داده

-آشنایی با ERP و مباحث Data Validationمهارت تصویرسازی، داشبورد سازی داده


ارسال درخواست برای این شغل