کارشناس مهندسی صنایع

توضیحات موقعیت شغلی


تهیه پیش نویس برنامه تولید از طریق تهیه و جمع آوری آمار و اطلاعات -

تهیه گزارشات KPI های حوزه های عملیاتی -

برنامه ریزی تأمین مواد اولیه و بسته بندی -

پایش عملکرد اجزای فرآیند زنجیره تأمین -

پایش عملکرد ماشین آلات و تسهیلات تولیدی -

کنترل موجودی و ارائه گزارشات مربوطه -

جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به ظرفیت سنجی، کارسنجی ، زمان سنجی خطوط تولیدی و آزمایشگاهی -


نیازمندی های موقعیت شغلی

- مسلط به اصول مهندسی صنایع ( کارسنجی ، زمانسنجی ،ظرفیت سنجی و... ) 

- مسلط به برنامه ریزی تولید 

- برنامه ریزی مواد 

- کنترل تولید 

- اصول بهره وری

- مسلط به MRP

- تسلط به نرم افزار اکسل

    - آشنایی با زبان انگلیسیارسال درخواست برای این شغل