مدیر اداری رفاه

داروسازی دکتر عبیدی
تهران

مدیر اداری رفاه

شرح شغل

- مدیریت و کنترل کلیه امور رفاهی کارکنان به منظور حصول اطمینان از ارائه خدمات به موقع و با کیفیت به همکاران

  • - مدیریت و برنامه ریزی بودجه مصرفی سالیانه واحد اداری رفاه
  • - برنامه ریزی و بهینه سازی خدمات رستوران به منظور بهبود تغذیه کارکنان شرکت و حفظ سلامت آنها 
  • - همکاری با واحدهای آموزش و ارتباطات در برگزاری مراسم ها، همایش های و سفرهای آموزشی تفریحی برای همکاران
  • - هدایت و پایش امور مربوط به حفاظت فیزیکی و انتظامات به منظور حصول اطمینان از حفظ امنیت همکاران و دارایی های سازمان
  • - نظارت بر تیم خدماتی شرکت و امور مربوط به پذیرایی از مهمانان داخلی و خارجی و همچنین هماهنگی امور سفر و اقامت آن ها
  • - نظارت بر امور نقلیه روزانه و سرویس ایاب و ذهاب همکاران 

 

 

 

نیازمندی ها

- حداقل لیسانس یا بالاتر در رشته های مدیریت یا سایر رشته های مرتبط 

  - حداقل 5 سال سابقه کاری به عنوان مدیر اداری رفاه یک شرکت متوسط و بزرگ 

 - آشنایی کامل با کلیه امور رفاهی کارکنان


 - مهارت های رهبری و توسعه افراد


- تاب آوری


- یادگیری مستمر


- مهارت های بین فردی


 - نتیجه محوری

حقوق و مزایا