سرپرست انبارهای عمومی

داروسازی دکتر عبیدی
تهران

  • خانه
  • سرپرست انبارهای عمومی

سرپرست انبارهای عمومی

شرح شغل

- کنترل و برنامه ریزی موجودی انبارهای عمومی بر اساس برنامه تولید و سایر مولفه های تاثیر گذار بر مصرف آیتم های موجود در انبارها، 

- کنترل کیفیت آیتم های خریداری شده بر اساس مشخصات تعیین شده توسط واحدهای درخواست کننده، 

- حصول اطمینان از اجرای اصول ایمنی و بهداشت در انبارهای عمومی، 

- همکاری و هماهنگی در امور انبارگردانی دوره و سالیانه برابر ضوابط و دستورالعمل های مربوطه، 

- کنترل و مدیریت عملکرد پرسنل همکار در انبارهای عمومی، 


نیازمندی ها

- حداقل کارشناسی در رشته مهندسی صنایع، 

- حداقل 3 سال سابقه به عنوان سرپرست انبار، 

- آشنایی با اصول انبارداری و لجستیک،  

- مسلط به برنامه ریزی و کنترل موجودی، 

- مسلط به MRP و امور بودجه ریزی و تعیین نقطه سفارش،

- مهارت های مدیریت و سرپرستی،