سرپرست تولید

توضیحات موقعیت شغلی

- ابلاغ برنامه تولید به اپراتورها و پایش عملکرد افراد و دستگاههای موجود در خط تولید و یا بسته بندی

- پایش سرویس های اولیه نگهداری دستگاه ها، قالب ها و سایزپارت توسط اپراتورهای بخش به منظور عملکرد مناسب و حفظ سلامت دستگاه ها با حداقل استهلاک

- اطمینان از انجام تعمیرات دوره ای در زمان برنامه ریزی شده به منظور پرهیز از خارج شدن دستگاه از ارائه سرویس و معطل ماندن امور برنامه ریزی شده

- اطمینان از رعایت مقررات و الزامات HSE و فنی به منظور به حداقل رساندن آسیب های مالی و جانی ناشی از حوادث کار

- هدایت و نظارت بر همکاران تحت سرپرستی به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی

- پایش فرآیند تولید و یا بسته بندی جهت حصول اطمینان از رعایت استانداردهای کیفی و اصول GMP


نیازمندی های موقعیت شغلی


-کارشناسی/ کارشناسی ارشد رشته های مدیریت، صنایع، شیمی و سایر رشته های مرتبط

-آشنایی با فرایند تولید دارو و استانداردهای مرتبط با این صنعت

-داشتن تجربه سرپرستی تولید مجموعه های صنعتی به خصوص داروسازی یک امتیاز محسوب می شود

-زبان انگلیسی سطح Pre-Intermediate

-مهارت کا با مجموعه نرم افزارهای آفیس

-امکان همکاری در شیفت شب به صورت گردشی (2 هفته روز کار / 2 هفته شب کار)


ارسال درخواست برای این شغل