کارشناس خرید مواد اولیه

داروسازی دکتر عبیدی
تهران

  • خانه
  • کارشناس خرید مواد اولیه

کارشناس خرید مواد اولیه

شرح شغل

  • اخذ مجوزهای قانونی داخلی و خارجی

تهیه گزارشات و شناسایی فروشندگان بالفعل و بالقوه پیگیری امور مربوط به مبالغ ارزی لازم برای خرید کالاهای مورد نیاز شرکت

انجام اقدامات مربوط به عودت و بررسی وضعیت کالاهای غیر قابل قبول انجام اقدامات مربوط به پیش بینی مدت زمان مراحل خرید کالاهای مورد نیاز شرکت
 
تهیه گزارشات و شناسایی فروشندگان بالفعل و بالقوه

انجام اقدامات مربوط به عودت و بررسی وضعیت کالاهای غیر قابل قبول
نیازمندی ها

   تسلط به امور بازرگانی
  •    تسلط به زبان انگلیسی
  •    آشنایی با نرم افزارهای آفیس

مزایا

بیمه , سرویس ایاب و ذهاب , وام , پاداش، بیمه تکمیلی