کارشناس منابع انسانی

توضیحات موقعیت شغلی

ما به دنبال تعدادی کارشناس منابع انسانی علاقه مند به همکاری در حوزه های ذیل هستیم: 

- جذب و استخدام

- جبران خدمات 

- توسعه رهبری

- مدیریت استعداد 

- مدیریت عملکرد 

- HR Analytics

نیازمندی های موقعیت شغلی

- کارشناسی / کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی/ مهندسی صنایع

- داشتن تجربه کار در حوزه مدیریت منابع انسانی یک امتیاز محسوب می شود

- تسلط به زبان انگلیسی (Intermediate)

- تسلط به مجموعه نرم افزارهای آفیس

- علاقه مند به یادگیری

ارسال درخواست برای این شغل