مدیر تامین

توضیحات موقعیت شغلی
 • تعیین سیاست گذاری های های واحد در راستای استراتژی های بلندمدت سازمان و افزایش بهره وری
 • توسعه همکاری بلند مدت با تامین کنندگان و پیمانکاران معتمد شرکت از طریق پایش مداوم تامین کنندگان به منظور افزایش قابلیت اتکا به زنجیره تامین و تضمین کیفیت مواد مورد نیاز شرکت
 • شناسایی، بررسی و مذاکره نهایی با تامین کنندگان به منظور عقد قراردادهای کلان و مهم خرید مواد و کالای مورد نیاز تولید
 • برآورد ریسک ها از طریق بررسی تورم، نوسانات ارز ، شرایط محیط داخلی و خارجی
 • مدیریت بهینه عملکرد کارکنان از طریق برنامه ریزی و هدف گذاری مناسب، ارزیابی میزان تحقق اهداف عملکردی، مربی گری و بازخورد مؤثر


نیازمندی های موقعیت شغلی
 • تجربه در سمت های با عنوان مشابه مدیر خرید، مدیر بازرگانی یا مدیر تامین
 • مهارت های مذاکره و متقاعد کردن
 • مسلط به فرایندهای بازرگانی داخلی و خارجی
 • مسلط به زبان انگلیسی
 • مهارت های ارتباطی و رهبری
 • توسعه دیگران
 • قضاوت و تصمیم گیری
ارسال درخواست برای این شغل