کارشناس خرید داخلی

داروسازی دکتر عبیدی
تهران

  • خانه
  • کارشناس خرید داخلی

کارشناس خرید داخلی

شرح شغل

- دریافت،جمع آوری درخواست ها و مشخصات فنی مربوط به کالا و خدمات مورد تقاضای واحدها

- بررسی و کنترل جهت شناسایی نوع کالا ، تعداد ، سایر مشخصات فنی کالا در هنگام تحویل با مشخصات مورد نظر

- تهیه و گزارشات مالی و فیزیکی فعالیت های خرید و تدارکات

- پیگیری و انجام امور مربوط به گارانتی ،خدمات پس از فروش ، بیمه و تضمین قراردادها

- کنترل عملکرد شرکت های پیمانکارها و تامین کنندگان


  

نیازمندی ها

- حداقل سه سابقه کاری مرتبط

- حداقل و حداکثر سن 34-25

- آشنایی به زبان انگلیسی

- تسلط به نرم افزار اکسل

- تجربه خرید تجهیزات فنی


مزایا

بیمه , سرویس ایاب و ذهاب , وام , پاداش, بیمه تکمیلی