کارشناس فرمولاسیون و آنالیز

توضیحات موقعیت شغلی

- آنالیز آزمایشگاهی نمونه های دریافتنی

- ثبت آزمایشگاهی نمونه های دریافتی

- شناسایی و گزارش اشکالات در حین ساخت

- پایش محصولات آزمایشی پس از ساخت اولیه در دوره زمانی معین جهت انجام آنالیزهای پایداری


نیازمندی های موقعیت شغلی

- تسلط در استفاده از دستگاه های : HPLC , GC , UV و ...

- تسلط بر استانداردهای سازمان غذا و دارو
 

ارسال درخواست برای این شغل