سرپرست بسته بندی تولید

داروسازی دکتر عبیدی
تهران ، تهران

  • خانه
  • سرپرست بسته بندی تولید

سرپرست بسته بندی تولید

شرح شغل

- بررسی و ارزیابی مستمر کمیت و کیفیت محصولات تولید به منظور انطباق با استانداردها و رفع انحرافات احتمالی، 
- برنامه ریزی فرایند کاری مطابق برنامه ابلاغی به منظور تحقق اهداف تولید تعیین شده در چارچوب زمانی مشخص شده، 
- پایش عملکرد اپراتورها و راهنمایی ایشان بر اساس دستورالعمل ها به منظور کنترل صحت انجام کار و هدایت آنها، 
- مشخص کردن دستگاه هایی که نیاز به تعمیر اصلاحی دارند به منظور تعمیر و نگهداری به موقع آنها، 
- پایش شرایط محیطی کار به منظور رعایت استانداردهای لازم و حفظ شرایط کنترل شده محیط بر اساس دستورالعمل های مربوطه،

نیازمندی ها

- کارشناسی / کارشناسی ارشد رشته های شیمی/ مهندسی صنایع

- حداقل 3 سال سابقه کار به عنوان سرپرست تولید در یک مجموعه صنعتی

- آشنایی با فرایند ساخت دارو و دستگاه های مرتبط

- تسلط کافی به زبان انگلیسی

- تسلط کافی به مجموعه نرم افزارهای آفیس

- امکان همکاری در شیفت شب به صورت 2 هفته در ماه