کارشناس پایگاه داده

توضیحات موقعیت شغلی


توسعه پایگاه داده ها -

نظارت ، پشتیبانی و نگهداری از پایگاه داده ها -

-طراحی معماری بانک‌های اطلاعاتی جهت افزایش سرعت و کارایی عملکرد بانک‌های اطلاعاتی

-مرور طراحی جداول اطلاعاتی سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها

-نظارت بر اجرای استانداردهای داخلی در زمینه سرعت، امنیت و سایر موارد مرتبط با پایگاه داده‌ها

-شناسایی و رفع اشکالات ارتباط بین بانک‌های اطلاعاتی


نیازمندی های موقعیت شغلی

-حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط

-تسلط کامل به زبان SQL

-تسلط کامل به ابزارهای مدل‌سازی پایگاه داده

-تسلط به ابزارهای مانیتورینگ پایگاه داده برای شناسایی گره‌های(Bottleneck) سیستم و چگونگی رفع آن‌ها

-آشنایی با Replication

-آشنایی با Clustering

ارسال درخواست برای این شغل