مسئول دفتر

توضیحات موقعیت شغلی

-بایگانی و پاسخگویی و مراجعات

-گزارش گیری و گزارش دهی

-تنظیم برنامه ملاقات وجلسات داخلی و خارجی مدیریت از طریق هماهنگی با واحدها، ثبت سیستمی اطلاعات، کلندرهای مربوطه و ...

-بررسی اولیه در مورد پیشنهادها ، مسایل و ضرورتهای مطرح شده از سوی اشخاص، شرکت ها و مدیریتها

-مدیریت کارتابل از طریق کنترل، ثبت، ارائه و رهگیری نامه ها و ابلاغ دستورات ، نامه ها و مراسلات به واحدهای ذیربط

-مستند سازی ، حفظ ، نگهداری پروندها و اوراق ، نامه ها و گزارشات و سایر اسناد و مدارک  


نیازمندی های موقعیت شغلی

-تایپ دو زبانه

-روابط عمومی بالا

-سازماندهی و هماهنگی جلسات

-excel, word, powerpoint, outlook,MSP

-مسلط به زبان انگلیسی

-3 سال سابقه کارارسال درخواست برای این شغل