کارشناس گزارشات

داروسازی دکتر عبیدی
تهران

  • خانه
  • کارشناس گزارشات

کارشناس گزارشات

شرح شغل

- تهیه گزارشات تحلیلی در حوزه بودجه و حسابداری بهای تمام شده به صورت ماهیانه

- تهیه گزارش های موردی بنا به درخواست تیم مدیریت 

- بررسی بودجه سالیانه و تحلیل عوامل موثر بر آن

نیازمندی ها

- کارشناسی حسابداری/ مدیریت مالی/مهندسی صنایع

- حداقل 2 سال سابقه در حوزه مالی و تحلیل گزارشات

- مسلط به اکسل و Power BI

- تسلط نسبی به زبان انگلیسی