کارشناس برنامه ریزی زنجیره تامین

توضیحات موقعیت شغلی


- برنامه ریزی بلند مدت تولید با توجه به موجودی های جاری محصولات سازمان

- برنامه ریزی تامین مواد اولیه و بسته بندی

- محاسبه امکانات و مواد لازم برای محصولات جدید

- مقایسه برنامه های ارائه شده و عملیات واقعی به منظور تهیه و ارائه گزارشات کنترلی  و تحلیلی 
نیازمندی های موقعیت شغلی

- آشنا به اصول مهندسی صنایع ( کارسنجی ، زمانسنجی ، ظرفیت سنجی و ... )

مسلط به برنامه ریزی زنجیره تامین – برنامه ریزی مواد - کنترل تولید اصول بهره وری -

  مسلط به  MRP -

- تسلط به نرم افزار اکسل


ارسال درخواست برای این شغل