کارشناس فنی

توضیحات موقعیت شغلی

- تهیه backup ، بروز رسانی و نگهداری کلیه نرم افزار دستگاههای تولیدِی 

- مدیریت سیستم های کنترلی دستگاه های تولیدی اعم از برنامه نویسی، بارگذاری ، استخراج اطلاعات ، تشخیص عیوب و رفع عیب 

- ارایه لیست خرید جهت کلیه تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری دستگاهها برای صحت کارکرد پانل اپراتوری دستگاه از قبیل درایو، پاور، PLC و نصب آنها روی دستگاه

- ارایه گزارش جهت رفع عیب نرم افزاری دستگاهها و راه حل رفع مشکل

- تهیه ، تدوین و گردآوری مستند SOP برای هر دستگاه اعم از نرم افزار دستگاه ، روش ویرایش، نصب و بروز رسانی

-- مدیریت (computer system validation(CSV کلیه دستگاه های تولیدی

نیازمندی های موقعیت شغلی

-دارای حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط

-مسلط به زبان انگلیسی

-مسلط به برنامه نویسی و HMI دستگاهها

-مسلط به رفع عیوب نرم افزاری دستگاهها

-مسلط به PLC ,تعویض HMI و راه اندازی مجدد دستگاهها

-مسلط به برنامه نویسی میکروکنترلها و آی سی های برنامه پذیر

-مسلط به نرم افزارهای HMI, SIEMENS, LINUX


ارسال درخواست برای این شغل