به سایت فرصت های شغلی ما خوش آمدید

ما افراد با استعداد را جذب می کنیم


درباره ما

شعار سازمان در یک جمله

در عصر کنونی اهمیت برند منابع انسانی بسیار افزایش یافته است به نحوی که بسیاری از کارجویان حرفه‌ای پس از بررسی دقیق وضعیت منابع انسانی سازمان، اقدام به ارسال رزومه برای آن سازمان می‌کنند. صفحه فرصت‌های‌شغلی سازمان‌ها بهترین مکان برای به‌نمایش گذاشتن برند منابع انسانی آن شرکت است. در این بخش اطلاعات جذاب مربوط به منابع انسانی سازمان قرار می‌گیرد.


به ما بپیوندید

فرصت های شغلی فعلی

کارشناس میکروبیولوژی

تهران

کارشناس برنامه ریزی زنجیره تامین

تهران

کارشناس حسابداری پرداخت

تهران

کارشناس حسابداری بودجه و گزارشات

تهران

کارشناس مهندسی صنایع

تهران

کارشناس حسابداری پرداخت

تهران

کارشناس حسابداری بودجه و گزارشات

تهران

کارشناس میکروبیولوژی

تهران

کارشناس مهندسی صنایع

تهران

کارشناس برنامه ریزی زنجیره تامین

تهران